Feb 15, 2014

​​​ReactOS 3.0

​​
​​
​​
ReactOS 3.0
- free and open source OS
- based on NT architecture
- is not a Linux based OS
- does not share none of the UNIX architecture.

https://reactos.org/

"ReactOS® is a free open source operating system based on the best design principles found in the Windows NT® architecture (Windows versions such as Windows XP, Windows 7, Windows Server 2012 are built on Windows NT architecture). Written completely from scratch, ReactOS is not a Linux based system, and shares none of the UNIX architecture.

The main goal of the ReactOS® project is to provide an operating system which is binary compatible with Windows. This will allow your Windows® applications and drivers to run as they would on your Windows system. Additionally, the look and feel of the Windows operating system is used, such that people accustomed to the familiar user interface of Windows® would find using ReactOS straightforward. The ultimate goal of ReactOS® is to allow you to use it as alternative to Windows® without the need to change software you are used to"

ReactOS &  Office 2003 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c-8Bj5jHLwI

Photoshop CS2 and Reactos 0.3.16RC
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eoJTc6G3oK0


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Tóm lại là chụp ảnh mẫu thì phải focus và mặt/mắt là chuẩn.


Tóm lại là chụp ảnh mẫu thì phải focus và mặt/mắt là chuẩn.

​Khi chụp ảnh người thì lấy focus ở đâu?​
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 14, 2014

Microsoft new CEO &

​Microsoft tái cơ cấu này:

Microsoft (MS) có CEO mới Nadella, hủy các Business Unit là Office; Server & Tools (chứa MS SQL và System Center; Windows division; Online Services (chứa Bing); Entertainment and Devices (chứa XBox).

MS thay thế bằng các phòng chức năng: OSes, applications, cloud computing và devices, và theo các nhóm tập trung là marketing, business development, strategy và research, finance, human resources, legal và operations.

http://www.cio.com/article/747675/Satya_Nadella_to_Succeed_Ballmer_as_Microsoft_CEO?page=3&taxonomyId=3156


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Feb 4, 2014

Compare (some) Open Source License

Bảng so sánh một số loại open source license điển hình. Các loại license copyleft rất chặt mà mạnh. BSD-like license (bao gồm MIT và Apache license 2.0) cởi mở hơi, cho phép phân phối lại mà không cần công bố mã nguồn, giúp doanh nghiệp giữ được lợi thế cạnh tranh trên giá trị gia tăng mà họ tạo được từ phần nguồn mở có sẵn trong khi vẫn tôn trọng loại giấy phép này. Loại copyleft và copyleft mạnh thích hợp khi áp dụng cho những phần mềm cơ bản hoặc dùng chung như hệ điều hành, middleware (nền tảng), (development framework).

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 17, 2014

Offshoring software from Japan to Vietnam declines

Năm 2012, lượng công việc IT offshore từ Nhật về VN giảm 4% so với 2011 trong khi lượng việc IT offshore từ Nhật sang Ấn Độ và Trung Quốc tăng (theo IPA)
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Phim hoạt hình Việt Nam

Phim hoạt hình Việt Nam


Vietnam's Public Debt

​Nợ công Việt Nam:
2003: 15.6B USD
2013: 76.9B USD
2014: 85.0B USD (estimated)​

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Github, Waffle, and Agile

Opensource (github) với Agile (ví dụ như Scrum) đi với là https://waffle.io/ khá ổn.

Ví dụ:
https://waffle.io/ngocdaothanh/xitrum


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

China spys on Russia with Wi-Spy

Trung Quốc cài microchip do thám vào ấm nước với công nghệ Wi-Spy, bàn là, bị phát hiện ở Nga.
"Hidden chips are used by cyber criminals and state-sponsored hackers  infiltrate company networks and organizations for various purposes, to send out spam or for cyber espionage."

http://thehackernews.com/2013/11/russia-finds-spying-microchips-planted_1.html--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Apache OpenOffice vs Libre Office

(Look at the numbers)

(Linux) Zorin OS 6 Review

Nhận xét
- Đạt được mục tiêu: Làm cho giao diện thật giống Windows
- Về long term, Zorin không có ý nghĩa nhiều vì người dùng sẽ chuyển sang Ubuntu (main stream của Zorin)
- Repository dùng Ubuntu
- Giao diện màu xanh, start menu giống Windows XP/7
- Dùng Gnome nhưng khá giống KDE (?) Lạ thật
- Sau khi cài đặt, apt-get update bị lỗi


Pepper lunch đã đến VN

​​

Jan 15, 2014

ISO 3166-1/ISO 639-1, country code, language code, file naming convention

Chú ý về: Mã quốc gia/mã ngôn ngữ/đặt tên file

Ví dụ:

Tên file:
- File gốc tiếng Nhật/Việt: <xyz>.xls
- File dịch tiếng Việt: <xyz>_vi.xls
- File dịch tiếng Nhật: <xyz>_ja.xls

Tham khảo:
Mã ngôn ngữ
:
 - vi, ja
Xem
​​
ISO 639-1
# ISO 639 is a standardized nomenclature used to classify all known languages
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

Mã quốc gia:
 - vn, jp
Xem ISO 3166-1
​​
​​
​​
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
 

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Nguyễn Vũ Hưng: Tops 1% on slideshare ;)

There is no excuse for being brief on Android.

Google Dịch đây: man-month (人月) = "người đàn ông tháng"

Google Dịch đây: man-month (人月) = "người đàn ông tháng"

Nakano station

​Nakano station

​​Problem solving với Ishikawa diagram

​​
Problem solving với Ishikawa diagram
​:


​​
Tình huống:
- Lỗi phát sinh (A), có trouble

Hiện trạng:
- Biết/có thông tin về một số biểu hiện lỗi (B) và hệ quả (C) của lỗi
- Đã khoanh vùng lỗi
- Đã thử nghiệm một số giải pháp (nhưng chưa thành công)

Mục đích:
- Giải quyết lỗi đó

Phương pháp:
- Sử dụng Ishikawa diagram đã mô tả quan hệ giữa lỗi (A), các biểu hiện (B) và hệ quả (C)
- Qua đó tìm cách loại trừ, phân loại, khoanh vùng (lại) nguyên nhân dẫn đến lỗi

Ishikawa diagram còn có các cách gọi khác như:
特性要因図, fishbone diagrams, herringbone diagrams, cause-and-effect diagrams hay fishkawa được đặt tên theo người phát sinh ra nó năm 1956 - Kaoru Ishikawa
​​--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Jan 14, 2014

​ Boeing 787 Dreamliner's entertainment system powered by Android/Linux/FOSS

​​
Boeing 787 Dreamliner's entertainment system powered by Android/Linux/FOSS:

On board:
- Android based (3.0?)
- 500+ ARM cores
- 1GB RAM
- 256GB memory
- HDD:60TB SDD -> liều nhỉ, SDD rất mới
- Wifi
- 3G/GSM
- GPS

Server side:
- 32-cor
​e​

- 128GB memory
- 4TB SSD

Tin:
http://www.h-online.com/open/news/item/Boeing-787-Dreamliner-s-entertainment-system-powered-by-Android-1637590.html

Ảnh:
http://gigazine.net/news/20120719-boeing-787/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.